بسم الله الرحمن الرحیم


اقدام سخیف و کینه توزانه ی نشریه ی فرانسوی و به دنبال آن توجیهات متناقض رئیس‌جمهور فرانسه در وجود آزادی بیان، پیرامون این موضوع و خفقان بیان، پیرامون امثال هولوکاست، امتثال اندیشه‌های لیبرالیستی غرب و نشانگر تناقضهای نظری و عملی آنها در “حفظ کرامت انسانی”، ” آزادی بیان” ، “همزیستی مسالمت‌آمیز”، “پرهیز از تفرقه و نفرت انگیزی”، “آزادی  باور و عقیده” ، “همبستگی جهانی” و “احترام به تنوع فرهنگی و دینی” است.
فرهنگی که بوی تعفن انسان مداری اش، انسان کامل را به سخره می‌گیرد و قلب بیش از یک میلیارد انسان مسلمان را جریحه‌دار می‌‌کند.
 عجیب تر اینکه این اقدام ضد هنریِ گستاخانه و از آن بدتر حمایت قانون شکنانه مقام فرانسوی، بر طبق قانون آزادی مطبوعات در فرانسه جرم‌انگاری شده است؛ لکن کینه و تفرقه افکنی و لگد مال کردن ارزش های انسانی، به راحتی قوانین داخلی و بین المللی را زیر پا می‌گذارد و با هر ابزاری در صدد نزدیکی به اهداف شیطانی خود برمی‌ آید.
کانون بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ضمن اعلام برائت از این اقدام موهن، تمامی همدلان داخلی و خارجی را به محکومیت شدید این عمل نابخردانه فرا می‌خواند و خواهان عذرخواهی رسمی دولت فرانسه و محاکمه مسببین و مباشرین این عمل سخیف می باشد.
 جامعه جهانی هر روز شاهد ذبح یکی از حقوق عام جهانی است و این نیازمند وجود و حضور مجریان معتقد به قانون و عزم راسخ در جهت اصلاح ساختارهای کلان و امتثال جدی ارزش‌های انسانی است.
 به امید روزی که امت اسلام با همراهی تمامی آزادی‌خواهان جهان و با تاسی به پیامبر اسلام در ایجاد مدینه ی واحده و فاضله و تحقق همزیستی مسالمت آمیز و ارتقاء حقیقی ارزش‌های انسانی در سایه‌سار توحید، حکومت جهانی اسلام را ایجاد و محقق سازد. ان شاءالله