به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه، دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای رئیس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان قزوین، به مرتبه دانشیاری خبر داد.

​در جلسه هیات ممیزه دانشگاه، دکتر رسولی شربیانی رئیس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان قزوین در رشته فلسفه و حکمت از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

دکتر محسنی همچنین از ارتقاء ۲ عضو علمی دیگر به مرتبه دانشیاری و ۱۹ عضو علمی به مرتبه استادیاری خبر داد و گفت: در چهارمین جلسه هیات ممیزه در سال جدید، آقایان؛ دکتر کوروش بامداد عضو هیات علمی مرکز استهبان در رشته بیوفیزیک، دکتر محسن دیانت عضو هیات علمی مرکز تهران در رشته علوم سیاسی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.