قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور استان قزوین

مرکز نظارت ارزیابی  و تضمین کیفیت وزارت علوم در نظر دارد به منظور رصد فعالیت ها و ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، درصدد گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به فعالیت های آموزش غیرحضوری در سطح آموزش عالی کشور است.

پرسشنامه اساتید و دانشجویان عزیز در وبگاه وزارت علوم به نشانی زیر قابل دسترسی است لطفا جهت کمک به ارزیابی مطلوب و موثر پرسشنامه را تکیمل نمائید.

آدرس سایت دانشجویان:

https://nezarat.msrt.ir/fa/form/63

آدرس سایت اساتید:

https://nezarat.msrt.ir/fa/form/68​

​​