حبیبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین:برای شروع سال تحصیلی جدید، ۸۰ هزار دانشجو آماده ورود به دانشگاه‌های استان می‌شوند.

مقدمات این کار برای شروع سال تحصیلی هم به صورت حضوری و مجازی از طریق دانشگاه‌ها فراهم شده و در ادامه نیز متناسب با وضعیت استان در این خصوص تصیمیم گیری و اطلاع رسانی می شود.