سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در ۲۴ ساعت گذشته ۶۳ بیمار جدید در بیمارستان‌های سطح استان بستری شدند و متاسفانه آمار افراد بستری در شبانه‌روز گذشته به ۳۱۷ نفر رسیده و پنج نفر نیز فوتی داشتیم.