رییس دانشگاه کار استان قزوین گفت: ۴۳۰ دانشجو از یکسال گذشته تاکنون در دانشگاه کار این استان فارغ التحصیل شده‌اند که از این میان ۲۸۵ نفر توانسته‌اند در ادارات مختلف استخدام و مشغول به کار شوند.