به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، کلاس‌های آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از ۲۹ شهریور ماه آغاز می‌شود.

گفتنی است، ثبت نام و زمان انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از ۲۳ تا ۲۶ شهریور ماه آغاز می‌شود.

زمان حذف و اضافه دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی ۶ تا ۷ مهر ماه سال جاری است.

 

 کلاس‌های دانشگاه  امام خمینی (ره) از ۲۹ شهریور ماه آغاز می‌شود