به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه دانشگاه پیام نور استان قزوین امروز جمعه ۲۱ شهریور ماه ۹۹ در دو حوزه امتحانی میزبان ۵۲۰ داوطلب آزمون استخدامی تامین اجتماعی بود.

بنا براین گزارش به نقل از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، در آزمون استخدامی بیش از ۸۵ هزار نفر در سراسر کشور شرکت کرده‌اند و بیش از ۳۶۰۰ نفر در سازمان تأمین اجتماعی استخدام خواهند شدو پس از آزمون کتبی، پذیرفته شدگان مرحله اول برای انجام مصاحبه و سایر مراحل اداری دعوت خواهند شد. 

IMG_0973.JPGIMG_1035.JPGIMG_1056.JPGIMG_1084.JPGIMG_1060.JPGIMG_1093.JPG