به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ کارگاه توانمند سازی اساتید و کارکنان با آموزش پیش از ازدواج فرزندان به صورت وبینار برگزار می گردد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کارگاه توانمند سازی اساتید و کارکنان با آموزش پیش از ازدواج فرزندان به صورت وبینار، دوشنبه ۲۴ شهریور از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار می گردد.

گفتنی است به افراد شرکت کننده در این کارگاه مجوزبازآموزی اعطا می گردد.