در سومین مرحله از رزمایش کمک مومنانه، دانشجویان بسیجی، یک هزار بسته نوشت‌افزار توزیع کردند.