به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /سلسله نشست‌های تخصصی جشنواره فرهنگی ، هنری ققنوس در دانشگاه های استان با حضور مسعود سلگی مسئول معاونت فرهنگ سازی بسیج دانشجویی استان قزوین و مسئولین دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه ها در سالن جلسات سازمان بسیج دانشجویی استان قزوین برگزار شد.