به منظور تقویت نشاط علمی و حمایت از فعالیت‌های خودجوش علمی و پژوهشی در میان دانشجویان عزیز و با توجه به اتمام زمان فعالیت تمامی انجمن‌های علمی، مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از دانشجویان فعال و توانمند در فعالیت‌های علمی فرهنگی دعوت به همکاری نماید می‌نماید .

علاقه مندان می توانند تا ۳۰ شهریور از طریق معاونین فرهنگی دانشکده‌ها، فرم ثبت‌نام در شورای مرکزی انجمن علمی را تکمیل و تا  ۱۷ مهر ماه در دانشکده پزشکی به سرکار خانم مافی، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی سرکارخانم ساوه، دانشکده پرستاری مامایی جناب آقای مرادی و دانشکده دندانپزشکی سرکار خانم مددخانی؛ ارسال نمایند تا پس از طی مراحلی؛ در تاریخ ۲۳ مهر ماه؛ انتخابات مجازی تمامی انجمن‌های علمی دانشگاه، با حضور حداکثری انجام پذیرد.

مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین