به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی قزوین: صبح امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه فرخی مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ضمن حضور در جهاددانشگاهی استان قزوین با پیله چی ریاست این واحد دیدار و گفتگو کرد.

فرخی مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) با اشاره به فعالیت خود در وزارت علوم، اشاره داشتند که جهاد دانشگاهی یک مجموعه جوان و علمی و دارای ایده است که میتواند با ایجاد خلاقیت در هر عرصه ای شکوفایی ایجاد نماید.

وی افزود: با شناختی که از جهاددانشگاهی دارم اعلام آمادگی می نمایم تا با این مجموعه فرهیخته و دانشگاهی تعامل بیشتری ایجاد شود  چرا که یکی از رسالت های مهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رسیدگی به محرومان و ایجاد شرایط پایدار در محرومیت زدایی است و توانایی های جهاددانشگاهی در پایش و رصد فرهنگی با توجه به ظرفیت ایسپا بالا و کاراست. 

  در ادامه فرخی ضمن معرفی فعالیت های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام پرداخت و از ریاست جهاددانشگاهی خواست تا به تدوین اطلس محرومیت بپردازد تا با بهره گیری از آن در راستای محرومیت زدایی تلاش شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین، مهندس پیله چی نیز هم ضمن اشاره به فعالیت های جهاد دانشگاهی، گفت: مجموعه جوان و انقلابی جهاددانشگاهی در استان به دنبال انجام علمی امور و کارهاست، گستردگی فعالیت های جهاددانشگاهی توانسته حقیقتا در کشور ارزش آفرینی کند.
وی در پایان اعلام آمادگی کرد تا با به کار گیری تمام ظرفیت در راستای حل مشکلات استان با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام همکاری نماید.