به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی قزوین: اولین جلسه کمیته اجرایی سند آمایش علم و فناوری استان قزوین صبح امروز ۱۰ تیر به میزبانی پارک علم و فناوری استان برگزار شد.
در این جلسه مهدی گلدوزها معاون جهاددانشگاهی و مدیر اجرایی سند آمایش علم وفناوری استان قزوین به تشریح سند پرداخت.
در این سند اهداف، راهبردها و اقدامات کلان استانی تعیین شده است و با تصویب این سند از سوی شورای برنامه ریزی استان، تدوین اسناد اجرایی نهادهای علم و فناوری استان بر عهده این کمیته و با راهبری جهاد دانشگاهی استان انجام خواهد شد.