به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر: دیدار و گفتگوی مشترک مدیران مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهادانشگاهی استانهای قزوین و مرکزی با مدیر فنی و عمرانی شهرداری خمین صورت گرفت.
در این جلسه که پنجشنبه ۵ تیر ماه در خمین استان مرکزی برگزار شد طرفین پیرامون اجرای خدمات فنی و مهندسی در حوزه معماری و شهرسازی گفتگو و تبادل نظر کردند.
دکتر دلزنده مدیر مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهادانشگاهی استان قزوین در این نشست ضمن معرفی پروژه های اجرا شده توسط این مرکز آمادگی خود را جهت انجام همکاری های مشترک اعلام نمود که با استقبال دکتر مهبد مدیر فنی و عمرانی شهرداری خمین همراه بود.
در پایان مقرر گردید طرفین جهت بررسی پروژه های قابل اجرا ارتباطات را گسترش دهند.