به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر: صبح امروز سه شنبه ۲۰ خرداد مهندس پیله چی رئیس جهاددانشگاهی استان قزوین طی دیداری با مددی مدیر کل فنی و حرفه ای استان به گفتگو پیرامون اهمیت آموزش و روش های ارتقای مهارت آموزی و چالشهای پیش رو پرداختند.
در این دیدار که معاونین روسا نیز حضور داشتند موضوعات مهم و کلیدی جهت تعاملات مشترک و هدف گذاری و ریل گذاری آموزشی با توجه به نیازهای روز جامعه مطرح و در باره آنان گفتگو شد.

در پایان مقرر گردید جهت تسهیل در همکاری های مشترک و انعقاد تفاهم نامه، مکاتبات دو نهاد توسط روسا و معاونین ادامه یابد.