به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذردر راستای همکاری مشترک جهت استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های جهاددانشگاهی استان قزوین در حوزه بازاریابی و تبلیغات، تفاهم نامه همکاری بین‌واحدی، میان جهاددانشگاهی واحد قزوین و جهاددانشگاهی صنعتی شریف به امضا رسید.

زهرا تقی زاده مدیر بازاریابی و تبلیغات جهاددانشگاهی استان قزوین در این باره گفت فعالیت واحد قزوین در زمینه برندینگ، بازاریابی و تبلیغات در استان از سال ۹۴ آغاز و تا کنون ادامه یافته و اقدامات گسترده و متنوعی در این زمینه انجام شده است.

وی افزود این قرارداد همکاری به پشتوانه توانمندی های این واحد در ارئه خدمات مشاوره ای و تولیدی در زمینه های مختلف عنوان شده می باشد و هیمن امر سبب گردید قرارداد مذکور میان جهاددانشگاهی استان و واحد جهاددانشگاهی شریف که قدیمی ترین واحد جهاددانشگاهی کشور است، منعقد گردد. این دومین قرارداد در زمینه بازاریابی و تبلیغات است که در سال جاری به امضا رسیده است.

تقی زاده در پایان عنوان کرد در برنامه های سال جاری در تلاشیم  تا با ارائه خدمات متمایز  بتوانیم علاوه بر رفع نیازهای استانی، نیازهای سایر واحدهای جهاددانشگاهی را نیز تامین نماییم