به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین: تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و نیروی انتظامی به امضای مهندس پیله چی رئیس جهاددانشگاهی قزوین و سردار حاجیان فرمانده انتظامی استان قزوین رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین: صبح دیروز ۲۸ دی ماه ۹۸ تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و نیروی انتظامی به امضای مهندس پیله چی رئیس جهاددانشگاهی قزوین و سردار حاجیان فرمانده انتظامی استان قزوین رسید.
این تفاهم نامه به منظور انجام همکاری های علمی، تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی مشترک و بهره مندی از امکانات و توانمندی های یکدیگر در زمینه های فرهنگی، علمی، پژوهشی و تبادل تجربیات طرفین میان جهاددانشگاهی استان و نیروی انتظامی استان منعقد گردیده است. و مدت آن سه سال می باشد و قابل تمدید است.
به گفته پیله چی فراهم کردن شرایط آموزشی برای برگزاری دوره های مختلف ضمن خدمت برای کارکنان نیروی انتظامی، ایجاد زمینه برای برگزاری برنامه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی برای کارکنان و خانواده های محترم آنان، ارائه خدمات درمانی به پرسنل نیروی انتظامی، ایجاد تسهیلات لازم جهت چاپ و نشر پژوهش های انجام شده، برخی از خدمات توافق شده جهاددانشگاهی جهت ارائه به نیروی انتظامی است.
همکاری در اجرای برنامه های مشترک آموزشی نظیر کارگاه و نمایشگاه ها و رویدادهای علمی و پژوهشی متناسب با حوزه ماموریت طرفین، معرفی نیازمندی های علمی ،پژوهشی و فرهنگی به جهاد جهت اجرا در مرکز افکار سنجی ایسپا، ایجاد تسهیلات لازم برای برگزاری دوره های آموزشی مشترک هم برخی از تعهدات نیروی انتظامی به جهاد دانشگاهی در این تفاهم نامه است.
پیله چی  پس از امضای این تفاهم نامه ابراز امیدواری کرد که: امیدواریم این تفاهم نامه نقطه آغاز فعالیت های گسترده و راهبردی بین هر دو نهاد باشد و شاهد تعالی و رشد بیش از پیش در مسیر اجرای تفاهم نامه باشیم.