به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی قزوین: پیرو مصوبه شورای برنامه ریزی جهاد دانشگاهی قزوین، جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و مدیران و مسئولین بخش ها جهت هم اندیشی درباره چشم انداز و ماموریت های بخشی و فرابخشی جهت تدوین بوم نهایی بخش‌های مختلف جهاد دانشگاهی برای سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در روز یکشنبه ۲۴آذر ماه در سالن جلسات ساختمان معاونت آموزشی برگزار شد. در این جلسه چشم انداز جهاد دانشگاهی قزوین در افق ده ساله تصویب و ابلاغ گردید.