در این جلسه مهدی گلدوزها معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی قزوین با تشریح مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان که از سوی استاندار محترم قزوین ابلاغ شده است، بیان کرد: جهاد دانشگاهی با تکیه بر ظرفیت های خود همچون مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در راستای تدوین سند توسعه فرهنگی پیشنهاد تأسیس رصدخانه فرهنگی اجتماعی استان را ارائه نمود که با استقبال شورا مواجه و مقرر شد تا با تشکیل این کارگروه مقدمات این دو اقدام اساسی در حوزه فرهنگ انجام شود.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی قزوین، اولین جلسه کارگروه ویژه تدوین کلیات سند توسعه فرهنگی استان قزوین به ریاست معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی قزوین تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه مهدی گلدوزها معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی قزوین با تشریح مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان که از سوی استاندار محترم قزوین ابلاغ شده است، بیان کرد: جهاد دانشگاهی با تکیه بر ظرفیت های خود همچون مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در راستای تدوین سند توسعه فرهنگی پیشنهاد تأسیس رصدخانه فرهنگی اجتماعی استان را ارائه نمود که با استقبال شورا مواجه و مقرر شد تا با تشکیل این کارگروه مقدمات این دو اقدام اساسی در حوزه فرهنگ انجام شود.
در ادامه گلدوزها به تشریح تفصیلی طرح تأسیس رصد خانه فرهنگی اجتماعی استان پرداخت و افزود: به دلیل نبود توجه کافی به این مقولات اساسی حوزه فرهنگ و عدم تخصیص اعتبار مناسب و پیگیری های جدی، هیچکدام از اقدامات صورت گرفته در گذشته به سرانجام نرسیده است و ما مصمم هستیم تا این اقدامات اساسی با اعتبار مناسب استانی و ملی انجام شده تا به عنوان یک سند بالادستی استانی محور فعالیت های نهادهای متولی فرهنگی استان قرار گیرد و علاوه بر آن راهنمای بخش خصوصی برای ورود به صنایع فرهنگی و هویت ساز نیز قرار گیرد.
در ادامه اعضا به بیان دیدگاه های خود پرداخته و با اشاره به کارهای صورت گرفته در گذشته ضرورت تأمین مالی مناسب را تأکید و تأسیس رصدخانه را در وهله اول ضروری دانستند.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی قزوین در این جلسه آقایان سید موسوی از دفتر اجتماعی استانداری، رستمی معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اللهیاری بیناد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس، حسامی فر معاون فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، فضلی از اداره کل تبلیغات اسلامی استان و کشاورز از اداره کل آموزش و پرورش استان و سرکار خانم حاج فتحعلی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حضور داشتند.