بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر طرح غربال‌گری و پایش سلامت روان دانشجویان:

​با توجه به بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر طرح غربال‌گری و پایش سلامت روان دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، تمام دانشجویان ملزم به تکمیل فرم مخصوص سلامت هستند.

به اطلاع تمامی دانشجویان گرامی (مشغول به تحصیل که فارغ‌التحصیل نشده‌اند) در تمامی مقاطع تحصیلی (حتی دانشجویانی که فقط پایان‌نامه دارند) می‌رساند:

با توجه به بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر طرح غربال‌گری و پایش سلامت روان دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و اجباری بودن دریافت کارنامه سلامت، لذا تمامی دانشجویان گرامی جهت دریافت کارنامه سلامت ملزم هستند در بازه زمانی ۲۰ مهر لغایت ۲۵ آبان ۹۹ با مراجعه به سامانه سجاد به نشانی https://portal.saorg.ir/mentalhealth و یا مراجعه به سامانه جامع گلستان، در این طرح شرکت نموده و فرم مخصوص سلامت را تکمیل نموده و فرایند آن را به اتمام برسانند.

دانشجویان گرامی پس از اتمام فرایند، کد رهگیری دریافت شده را به کارشناس مرکز مشاوره سرکار خانم ذوالقدراعلام نمایند.

​شماره تماس: ۰۲۸۳۳۳۷۸۷۰۸ – ۰۲۸۳۳۳۷۷۰۰۰ داخلی ۲۲۹۶​