معاون سیاسی استاندار قزوین گفت: متأسفانه زنگ خطر هشدار دهنده نفوذ مواد مخدر در میان جوانان قزوین به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها به صدا درآمده است و اگر این هشدارها را جدی نگیریم با چالش‌های جدی روبرو خواهیم شد.

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست حبیبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و با حضور اعضا و مدیران استانی در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد.

معاون سیاسی استاندار اظهار کرد: مواد مخدر موضوع مهمی بوده و مولد آسیب‌های اجتماعی است؛ سهم ما در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی به واسطه مواد مخدر مهم و اساسی بوده و انسجامی که باید بین دستگاه‌ه‌ها وجود داشته باشد نیز دارای اهمیت است.

وی در ادامه گفت: اعتیاد و مصرف مواد مخدر زمینه‌ای برای بروز سایر آسیب‌های اجتماعی است و آگاهی، پیشگیری و اجتماعی کردن اصلی ترین راهبرد در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد محسوب می‌شود.

حبیبی تاکید کرد: توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در مقابله و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر از دیگر ضرورت‌ها در این بخش است.

وی در ادامه افزود: رسانه‌های جمعی نیز در شناساندن ابعاد مختلف مقوله اعتیاد و پیشگیری از آن اثرگذاری بسیار بالایی را دارند و ارائه آمارهای مربوطه در تنویر افکار عمومی و در جلب کمک جامعه در مبارزه با اعتیاد بسیار مهم است.

معاون سیاسی استاندار گفت: پدیده اعتیاد سن و جنس و موقعیت نمی‌شناسد و همه افراد در معرض ابتلاء به آن هستند و اگر هوشیار نباشیم و خود را در برابر آسیب‌های مخرب آن واکسینه نکنیم بدون شک باید هزینه‌های زیادی را متحمل شویم.

حبیبی تصریح کرد: متأسفانه زنگ خطر هشدار دهنده نفوذ مواد مخدر در میان جوانان قزوین به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها به صدا درآمده است و اگر این هشدارها را جدی نگیریم با چالش‌های جدی روبرو خواهیم شد.

معاون سیاسی استاندار از زحمات و اقدامات شایسته ناجا در خصوص شناسایی به موقع مناطق کشت گیاهان مواد اولیه مواد مخدر تقدیر و قدردانی کرد.

حبیبی در ادامه افزود: جهاد کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی نیز وظیفه شناسایی و پیشگیری در خصوص عدم کشت گیاهان مخدر را داشته باشند و باید در کنار نیرو های ناجا نسبت به این امر مسئولیت داشته باشند.