مرکز تحقیقات خاک شناسی با هدف بهره برداری علمی دانشجویان امسال در دانشگاه پیام نور استان قزوین ایجاد و راه اندازی خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: برای راه اندازی این مرکز چهار میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

دکتر رضا رسولی شربیانی افزود: استعداد بالای قزوین در حوزه کشاورزی و ضرورت بهره برداری مناسب از منابع خاک و ضرورت توجه به حفاظت از آن موجب شد تا به فکر راه اندازی مرکز تحقیقات خاک در دانشگاه پیام نور قزوین بیافتیم و این طرح را عملی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات ستاره شناسی و علوم فضایی در واحد تاکستان دانشگاه پیام نور استان قزوین طی هفته گذشته،اظهار داشت: پنج میلیارد ریال برای ایجاد و راه اندازی این مرکز اعتبار هزینه شده است.

این مسوول دانشگاهی گفت: این مرکز برای علاقه مندان به علم نجوم راه اندازی شده و استفاده دانشجویان و دانش آموزان از آن رایگان است.

دانشگاه پیام نور در استان قزوین هم اکنون دارای هشت مرکز و واحد دانشگاهی با هفت هزار و ۳۰۰ دانشجو است.