به همت اداره مشاوره و سلامت روان و با هدف توانمندسازی اساتید مشاور،کارگاه آموزش مشاوره پیش از ازدواج در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کارگاه آموزش مشاوره پیش از ازدواج با هدف توانمندسازی اساتید مشاور و با تدریس “محمد طه یعقوبی” روانشناس بالینی، چهارشنبه ۱۹ شهریور در دانشکده پیراپزشکی برگزارگردید.

آشنایی با نحوه راهنمایی پیش از ازدواج دانشجویان مراجعه کننده، مهارت های ارتباطی صحیح در دوران آشنایی، اشتباهات رایج فرایند آشنایی، علائم هشدار دهنده و همچنین نشانه های افراد دارای خطر از جمله آموزش های ارائه شده در این کارگاه بود.