به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /طی مراسمی با حضور دکتر صدیقی مسئول بسیج فرهنگیان کشور، کاظمی مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین و دکتر مشهدی، ریاست محترم پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان قزوین  از تلاش‌های برادر محمد اسحاق روستا قدردانی گردیده شد و برادر مهدی بردبار به عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ، پردیس شهید رجائی قزوین معارفه گردیدند.