دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، ناصر حمیدی را به عنوان سرپرست موقت دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین و واحد قزوین منصوب کرد.


ناصر حمیدی با دارا بودن مدرک دکتری تخصصی مدیریت صنعتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین است که هم‌اکنون معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین را برعهده دارد.
وی پیش از این معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری واحد قزوین بوده است.
همچنین دکتر طهرانچی در نامه‌ای جداگانه ضمن موافقت با استعفای محمدرضا خان‌محمدی که به دلیل مشکلات شخصی از سمت خود استعفا داده بود، از زحمات وی در دوره سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین و واحد قزوین قدردانی و برای وی آرزوی توفیق کرد.