فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزش غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال ۹۹ اعلام شد.

دکتر مریم ابراهیمی رئیس دبیرخانه و دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی از فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزش غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۹۹ از روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین، رئیس دبیرخانه و دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه با اعلام این خبر افزود: بر این اساس متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۳۱ شهرویورماه لغایت ۳۰ مهرماه سالجاری به مدت ۴ هفته با مراجعه به سامانه جذب و مدرسان به آدرس  http://jam.uast.ac.ir اقدامات لازم به انجام برای مراحل ثبت نام را انجام دهند.

وی گفت: ملاک ثبت نام متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرم های سامانه، پرداخت وجه اولیه ثبت نام و اخذ کد رهگیری می‌باشد.

دکتر مریم ابراهیمی در خاتمه اظهار داشت: تقویم انجام و اتمام فرایند ثبت نام در هر استان بر اساس نیازسنجی انجام شده و تعداد متقاضیان متفاوت می‌باشد.

نیازسنجی استان قزوین

متن فراخوان آموزشی

تقویم زمان‌بندی

راهنمای تشکیل پرونده (پیوست شماره یک)

راهنمای تشکیل پرونده (پیوست شماره دو)

تعهدنامه