به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر: معاون آموزش جهاد دانشگاهی قزوین گفت: آزمون ارزیابی مدیران بیمه ایران روز جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ در سراسر کشور به میزبانی جهاد دانشگاهی برگزار شد.
سمانه مولاوردیخانی، معاون آموزش جهاد دانشگاهی قزوین، تصریح کرد: در استان قزوین مجموعاً ۲۶ نفر (از ۷۹۷ نفر) در این آزمون با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی شرکت کردند. 
گفتنی است کانون ارزیابی مدیران در جهاد دانشگاهی با هدف ارزیابی، توسعه شایستگی استعدادهای مدیریتی و سنجش نیازمندی‌های آموزشی، توانمندسازی و حفظ نیروی انسانی کارآمد تاسیس شده و در حال فعالیت می باشد.