به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر : معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قزوین گفت: طرح کشوری سرباز ماهر با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ستاد کل نیروی های مسلح و جهاد دانشگاهی در استان های کشور در حال اجراست.
سمانه مولاوردیخانی، معاون آموزش جهاد دانشگاهی قزوین، تصریح کرد: طرح سرباز ماهر با هدف دانش و مهارت افزاییِ سربازان و آمادگی آنان برای ورود به عرصه های مختلف راه اندازی شده است و تمرکز آن بر کسب مهارت های فردی و شغلی توسط اساتید نخبه و مجرب می باشد.
مولاوردیخانی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی استان قزوین تاکنون موفق به برگزاری دوره برای ۱۵۰ نفر از سربازان با همکاری نیروی انتظامی، لشگر ۱۶ زرهی و وزارت دفاع (صنایع شهید شفیع زاده) شده است.
گفتنی است در این طرح ۴۰۰ نفر از سربازان استان تعلیم خواهند دید.