​فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای:

یکی از برکات دفاع هشت ساله ما، همین پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی و ساخت دقیق ترین ابزارهاست که با دست خالی و بدون هیچ سابقه ای آن ها را به دست آوردیم و جزو موجودی ملت ایران شده است. 

48356_orig.jpg48361_orig.jpg48357_orig.jpg48351_orig.jpg48355_orig.jpg48337_orig.jpg48340_orig.jpg48341_orig.jpg48353_orig.jpg48352_orig.jpg48349_orig.jpg48360_orig.jpg48363_orig.jpg48336_orig.jpg48335_orig.jpg48354_orig.jpg