پس از سفر اخیر معاون و مدیران فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به استان قزوین بودجه ۱۵ میلیارد ریالی برای دانشگاه علوم پزشکی قزوین محقق شد.

دکتر کورش حاتم سروری مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام این مطلب اظهار داشت: اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی تخصیص داده شده که یکی از دستاوردهای مهم سفر دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت به استان قزوین بود؛ برای حمایت از فعالیت­های فرهنگی نهادهای دانشجویی، توسعه سلف دانشجویی، خرید تجهیزات بخش تربیت بدنی و خوابگاه ها هزینه می گردد.

مدیر دانشجویی افزود: در حال حاضر با اختصاص ۱/۵میلیارد ریال از این بودجه، ۶ دستگاه ماشین لباسشویی و ۱۵ دستگاه یخچال خریداری شده و تهیه جارو برقی، مانیتور و نقاط دسترسی اینترنت برای خوابگاه های دانشجویی نیز انجام می گردد؛ همچنین ۱/۵ میلیارد ریال نیز جهت خرید تجهیزات ورزشی به بخش تربیت بدنی اختصاص یافت.

سروری ادامه داد: با توجه به کمبود فضای فیزیکی، توسعه سلف دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در دستور کار قرار گرفته و ۱۰ میلیارد ریال به این بخش اختصاص می یابد که در مرحله تهیه نقشه برای آغاز عملیات اجرایی می باشد.