آزمون سراسری ورود به حرفه مهندسان با حضور ۲ هزار و ۷۱۹ داوطلب و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در آزمون سراسری ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه های معماران تجربی سال۹۹ ، دو هزار و ۷۱۹ داوطلب به میزبانی این دانشگاه با یکدیگر به رقابت می پردازند.

این آزمون در رشته های طراحی تاسیسات مکانیکی، طراحی تاسیسات برقی، محاسبات عمران، معماران تجربی، شهرسازی، ترافیک، نظارت معماری، نقشه برداری، کاردان معماری، کاردان عمران، کاردان تاسیسات برقی و کاردان نقشه برداری در حال برگزاری است.

گفتنی است؛ آزمون سراسری ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه های معماران تجربی در سه نوبت روز پنج شنبه ۳ مهر (صبح و بعدازظهر) و جمعه ۴ مهر (صبح) و در دو دانشکده صنایع، مکانیک و برق، رایانه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مرحله اجرا درآمد.