دانشگاه آزاد اسلامی قزوین موفق شد، مجوز چاپ دومین نشریه علمی پژوهشی با موضوع معماری را از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دریافت کند.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دکتر فریبا البرزی، عضو هیات علمی این دانشگاه و مدیر مسئول نشریه “فضای زیست” گفت: با تلاش ها و پیگیری هایی که از سال گذشته داشتیم، موفق شدیم مجوز چاپ دومین نشریه علمی پژوهشی با موضوع معماری را از کمیسیون انتشارات و اسناد علمی شورای عالی پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دریافت کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین افزود: با توجه به کمبود نشریات علمی در حوزه معماری در کشور و نیز درخواست فراوان استادان و دانشجویان برای چاپ مقالات و دست آوردهای علمی و پژوهشی خود در زمینه معماری در نشریات علمی داخلی و نیز با توجه به جایگاه بالای علمی رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در سطح ایران، پس از تایید رزومه اعضای پیشنهادی شورای تحریریه، با چاپ این نشریه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری موافقت شد.

نشریه “فضای زیست” با مدیر مسئولی دکتر فریبا البرزی و سردبیری دکتر سید حسین بحرینی، به صورت دو فصلنامه و به زبان فارسی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین چاپ خواهد شد.

شایان ذکر است؛ نخستین نشریه علمی پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی این دانشگاه با عنوان “هستی فضا” از سال ۲۰۱۶ و به زبان انگلیسی در حال چاپ است.