دانشگاه آزاد اسلامی قزوین موفق شد، مجوز چاپ نشریه علمی با عنوان “فضای زیست” را از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  دریافت کند.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دکتر فریبا البرزی، عضو هیات علمی این دانشگاه و مدیر مسئول نشریه “فضای زیست” گفت: با تلاش ها و پیگیری هایی که از سال گذشته انجام گرفت، موفق شدیم مجوز چاپ نشریه علمی با موضوع معماری را از کمیسیون انتشارات و اسناد علمی شورای عالی پژوهش سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین افزود: با توجه به کمبود نشریات علمی در حوزه معماری در کشور و نیز درخواست فراوان استادان و دانشجویان برای چاپ مقالات و دست آوردهای علمی و پژوهشی خود در زمینه معماری در نشریات علمی داخلی و نیز با توجه به جایگاه بالای علمی رشته معماریدانشگاه آزاد اسلامی قزوین در سطح ایران، پس از تایید رزومه اعضای پیشنهادی شورای تحریریه، با چاپ این نشریه از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیموافقت شد.

نشریه “فضای زیست” با مدیر مسئولی دکتر فریبا البرزی و سردبیری دکتر سید حسین بحرینی، به صورت دو فصلنامه و به زبان فارسی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین چاپ خواهد شد.

شایان ذکر است مجله فضای زیست دومین مجله دانشکده معماری و شهرسازی این دانشگاه است که تاکنون مورد تایید سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی قرار گرفته است؛ و نخستین مجله علمی این دانشکده با عنوان “هستی فضا” با درجه علمی–پژوهشی  وزارت علوم از سال ۲۰۱۶ و به زبان انگلیسی در حال چاپ است.