مجیدی، مسئول رشدو کادرسازی بسیج دانشجویی استان قزوین از برگزاری کارگاه انسجام تشکیلات عاشورایی رده‌های بسیج دانشجویی استان قزوین خبر داد.

کارگاه انسجام تشکیلات عاشورایی با رویکرد مسئله محوری با حضور مسئول دبیرخانه اعتلای سازمان بسیج دانشجویی ، فرماندهان، اعضای شورای بسیج دانشجویی و هسته های مسئله محور بسیج دانشجویی استان قزوین با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
علی اصغر مجیدی، مسئول رشدو کادرسازی بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: ازجمله مهمترین اهداف برگزاری این دوره تربیت نیروی هم‌طراز انقلاب اسلامی و رفع چالش‌های پیش‌رو نظام می‌باشد.

وی دفاع از ارزش های اسلامی را از اهداف برگزاری این کارگاه ها در بسیج دانشجویی عنوان و اضافه کرد: توانمندی بینشی، اخلاقی و بصیرتی دانشجویان شرکت کننده در این دوره  ها از اهداف دیگر برگزاری این دوره هاست.

مسئول رشدو کادرسازی بسیج دانشجویی استان قزوین با اشاره به راه اندازی نهضت مسئله محوری در بسیج دانشجویی استان که مورد تاکید مقام معظم رهبری است گفت: دانشجویان با شرکت در نشست ها و گفتمان ها، مطالبه علمی و تخصصی از مسائل پیش روی کشور و استان خواهند داشت.
مجبدب با تاکید بر اینکه دانشجویان باید نسبت به مسائل جامعه و دانشگاهی دغدغه مند باشند گفت: دانشجویان باید نسبت به اداره کشور، حوزه های تخصصی، دشمن شناسی و … دغدغه مند باشند؛ با استفاده از ظرفیت بینشی، اخلاقی و مهارتی وارد عرصه مواجهه تخصصی با مسائل کشور شوند.