در نشست دکتر ناصر حمیدی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین با روسا، معاونان و مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی تاکستان، بوئین زهرا و شال که با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، ارتقای شاخص های فرهنگی و تمرکز بر درآمدهای غیرشهریه ای مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دکتر ناصر حمیدی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین در جلسه با روسا، معاونان و مدیران واحدهای تاکستان، بوئین زهرا و شال که در دفتر ریاست واحد قزوین برگزار شد، در سخنانی به تغییر ساختار دانشگاه های مطرح دنیا اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر دانشگاه های مطرح در جهان در حال تغییرات گسترده هستند و شرایط موجود باعث شده تا این دانشگاه ها بتوانند به دانشجویان خود و هر دانشجوی دیگر، انواع خدمات آموزشی و علمی را ارائه دهند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین افزود: باید شکل ارائه خدمات دانشگاه های ما نیز تغییر کند و در این دوران گذار با به روز رسانی آموزش های مجازی، خود را هم راستا با این تغییرات قرار دهیم.

وی در ادامه به سیاست های کلی در دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین اشاره کرد و بیان داشت: ارتقای شاخص های فرهنگی و تمرکز بر درآمدهای غیرشهریه ای از سیاست های اصلی است که باید در واحدهای استانی مدنظر قرار گیرد.

دکتر حمیدی یادآور شد: باید در جهت تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد فضایی بانشاط در دانشگاه ها حرکت کنیم و لزوم آن گسترش روحیه بسیجی در بین استادان و کارکنان است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار توجه به شاخص های فرهنگی می بایست در جهت توجه بیشتر به شرکت های دانش بنیان، مراکز تحقیقاتی و درآمدهای غیرشهریه ای حرکت کرد و در این راستا از همه نظرات، پیشنهادات و راهکارها استقبال می کنیم.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین در پایان گفت: باید همه ی سعی و تلاش خود را در هر پست و مقامی که قرار داریم در جهت رشد و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار گیریم که در غیر این صورت شرمنده امام (ره) و شهدا خواهیم شد.

در این جلسه روسا، معاونان و مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی تاکستان، بوئین زهرا و شال نیز نظرات، پیشنهادات و دغدغه های واحدهای خود از جمله مشکلات مالی، لزوم مدیریت بیشتر هزینه ها، تسهیل روند بازخریدی و بازنشستگی کارکنان، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی و کارکنان، رفع مشکلات سیستم آموزشیار، توجه بیشتر به طرح تعاون در سطح استان، سامان دهی بهتر بیمه تکمیلی و … را مطرح کردند.