معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: توسعه کیفی، چشم انداز جدید دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا است.

رحیمی معاون پژوهشی وزیر علوم در بازدید از دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا ، از حذف برخی رشته و تمرکز برای کیفیت رشته‌های دیگر گفت و تاکید کرد :باید به رشته‌هایی که قابلیت بیشتری برای رشد سریع دارند توجه کرد.

رحیمی افزود : باید کمک کرد تا در این رشته‌ها جذب هیئت علمی داشته باشیم و همچنین تجهیزات تحقیقاتی  آن‌ها فراهم شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: همچنین اولویت ما فعال شدن این رشته‌ها در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا است.

سه هزار و ۵۰۰ دانشجو در ۱۶ رشته، در دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا مشغول تحصلیند.