به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /نتایج فراخوان ارسال آثار با موضوع جهادگرسلامت از سوی معاونت فرهنگ سازی بسیج دانشجویی استان قزوین اعلام شد.

آقای علی محمدی در بخش ثبت لحظه  های ایثار نفر برگزیده گردیدند.

جایزه نفر برگزیده از طریق معاونت فرهنگ سازی بسیج دانشجویی استان قزوین اهدا می شود.