به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /طبق دستور مقام محترم قضایی تمامی این مکانها که دارای مجوز نمیباشند از مورخه ۹۹/۲/۹ پلمب و چوبهای داخل ان مصادره و پرونده های ان به مراجع قضایی ارسال میگردد. همچنین کلیه افرادی که چوب خرید و فروش میکنند و اقدام به قطع درختان میکنند میبایست دارای شناسنامه شوند و در صورت مشاهده در جاده ها توسط یگان جنگلبانی متوقف و محموله وانت و یا کامیون مصادره میگردد. لازم به توضیح میباشد تمام کامیونها و وانتهایی  که حامل چوب مجاز و غیر مجاز باشند در صورت نداشتن شناسنامه چوب بری و بارنامه توقیف و بار خودرو به نفع دولت مصادره خواهد شد.