به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، طرح کارنامه سلامت روان دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۱۵ آبان ماه ادامه دارد.

این طرح به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سجاد اجرا می‌شود.

دانشجویان ورودی جدید و شاغل به تحصیل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) حتما تا ۱۵ آبان نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان از طریق لینک https://portalsaorg.ir/mentalhelth اقدام کنند.