دکتر محمدرضا خان محمدی خرمی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین شد. به گزارش معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه دکتر محمدرضا خان محمدی خرمی عضو هیات علمی گروه شیمی و از پژوهشگران برتر دانشگاه  با حکم دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی …

دکتر محمدرضا خان محمدی خرمی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین شد.

به گزارش معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه دکتر محمدرضا خان محمدی خرمی عضو هیات علمی گروه شیمی و از پژوهشگران برتر دانشگاه  با حکم دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین شد.

دکتر محمدمهدی طهرانچی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های دکتر موسی‌خانی بیان داشت: تقویت نقاط درخشان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و توجه بیشتر به دیگر ظرفیت های این دانشگاه، از اولویت های ماست. تلاش داریم ادبیاتی نوین و بدیع را وارد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین کنیم.

دکتر خان محمدی در مراسم معارفه خود، با تأکید بر اینکه اکنون نمی‌توان آموزش و پژوهش را از هم جدا کرد، گفت: دانشگاه باید نیاز صنعت و جامعه را بشناسد و در سراهای نوآوری و واحدهای فن‌آور راهکار یافته و محصول تولید کند.

وی در پایان تأکید کرد: با روحیه مضاعف، از تمامی امکانات و ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برای پیشبرد اهداف این دانشگاه و ارتقای بیش از پیش آن استفاده خواهیم کرد.

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ضمن تبریک به دکتر محمدرضا خان محمدی خرمی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

دکتر محمدرضا خان محمدی خرمی، استاد تمام گروه شیمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) است که سوابق ارزشمند تحقیقاتی و پزوهشی فراوانی در پرونده علمی ایشان به چشم  می خورد.

برای مشاهده مدارک و رشته تحصیلی زمینه های پژوهشی، مقالات چاپ شده در نشریات، مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها کتابهای چاپ شده، پاداش ها و جوایز علمی ایشان می توانید پروفایل دکتر محمدرضا خان محمدی خرمی را مشاهده نمایید.