اولین وبینار اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر  ۱۶ تیر ماه با حضور نمایندگان دانشگاه های عضو اتحادیه برگزار شد. در این وبینار که نمایندگان دانشگاه های آستراخان روسیه، کالمیکیای روسیه، فنی آذربایجان، آتیرائو قزاقستان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گیلان، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم …

اولین وبینار اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر  ۱۶ تیر ماه با حضور نمایندگان دانشگاه های عضو اتحادیه برگزار شد.

در این وبینار که نمایندگان دانشگاه های آستراخان روسیه، کالمیکیای روسیه، فنی آذربایجان، آتیرائو قزاقستان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گیلان، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی حضور داشتند، اعضاء به ارائه گزارش عملکرد خود بر اساس مصوبات اجلاس های قبلی پرداختند.

دکتر نائینی رییس دانشگاه و دکتر بیات معاون امور بین الملل دانشگاه نیز  گزارشی از  عملکرد دانشگاه در این اتحادیه ارائه نمودند.در این نشست همچنین دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری به عنوان مرجع کمیته آموزشی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر، گزارشی از فعالیت های آموزشی را ارائه کرد.

همچنین دانشگاه آستراخان روسیه که عهده دار کمیسیون پژوهشی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر گزارشی از کمیسیون پژوهشی ارایه کرد. در این گزارش دو نکته مورد تایید اعضا قرار گرفت: ۱ تشکیل شورای دانشمندان جوان اتحادیه ۲. ایجاد فضای شتاب دهنده با هدف حمایت از فعالیت های دانشمندان جوان اتحادیه.

در وبینار اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر  به چندین طرح پژوهشی که توسط دانشگاه های عضو ارایه شده بود نیز اشاره شد از آن جمله:  طرح دانشکده هنر و صنایع دستی دانشگاه مازندران با عنوان « طرح توسعه فرهنگ و شاخه های گردشگری در اقتصاد» اشاره شد که در کمیسیون پژوهشی اتحادیه مورد استقبال قرار گرفته است و پیگیری می شود تا عملیاتی گردد. همچنین همایش های مجازی با عنوان های انتقال فنآوری، سیستم انبار هوشمند، سبد هوشمند، هوش مصنوعی بین دانشگاه فنی آذربایجان و دانشگاه دولتی آستراخان برگزار شده است. جنبه های زیست محیطی توسعه اقتصادی کشورهای حاشیه کاسپین و مشکلات معاصر نیز از دیگر زمینه های همکاری بود که به آن اشاره شد.در این نشست رییس دانشگاه کالمیکیای روسیه به دلیل شرایط بیماری کنونی خواستار به تعویق انداختن نشست بیست و سوم اتحادیه (سال آینده) شد.

گفتنی است دانشگاه بین المللی امام خمینی ره عهده دار دبیرخانه کمیته دانشجویی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر است. لذا بر همین اساس در تدارک برگزاری مسابقات دانشجویی در چهار موضوع عکاسی ،  فیلم کوتاه ، نوشتاری ،جشنواره های، فناوری، هنری، فرهنگی و ورزشی است. در همین راستا فراخوان مسابقه با عنوان محیط زیست و مبارزه با کرونا رونمایی شد