❤️ به عشق علی (ع) دانشجویان بسیجی استان قزوین اقدام به بازسازی خانه یک خانواده محروم در روستای فارسیان کردند.

#بسیج_دانشجویی
#کمک_مومنانه
#فقط_به_عشق_علی
#محرومیت_زدایی