به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر: اولین جلسه شورای بررسی طرح های فناورانه جهاددانشگاهی استان قزوین با حضور پیله چی رئیس جهاددانشگاهی استان، کشاورز مشاور تجاری سازی پارک علم و فن آوری استان قزوین و فتح الهی مشاور اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و سایر اعضا در سالن جلسات جهاددانشگاهی استان قزوین برگزار شد.

این نشست با هدف آشنایی اعضا با مرکز خدمات تخصصی تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی استان و بررسی طرح تصفیه هوا که توسط مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی استان قزوبن معرفی شده بود، تشکیل شد.

لازم به توضیح است جهاددانشگاهی استان قزوین با هدف تجاری سازی طرح های دانش بنیان با جذب سرمایه و هدایت عملی طرح ها در راستای حمایت از نخبگان علمی و کمک به اقتصاد دانش بنیان طرح های پیشنهادی را بررسی و در راستای تجاری سازی آنها اقدام می نماید.