به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، زمانبندی ثبت‌نام الکترونیکی ورودی‌های جدید دانشگاه آزاد قزوین در مقاطع کاردانی و کارشناسی اعلام شد.

 پذیرفته شدگان دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از فردا می‌توانند با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام‌شده، نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.

جدول زمانبندی ثبت‌نام الکترونیکی ورودی‌های جدید دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:

 

برنامه زمان بندی ثبت نام ورودی‌های جدید دانشگاه آزاد قزوین اعلام شد + جدول