آزمون EPT  با حضور ۱۵۸ داوطلب در روز جمعه ۲۴  مرداد ماه در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، این آزمون که هرساله در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار می شد؛ امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در راستای طرح تعاون و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در بین مراکز استان ها توزیع شد.
شایان ذکر است؛ EPT  یا English Proficiency Test آزمونی است برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی که توسط دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد و تنها دانشجویان دوره دکتری حق شرکت در این آزمون را دارند.