آزمون جامع دانشجویان دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در بخش کتبی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و حفظ پروتکل های بهداشتی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این آزمون که روزهای ۲۲ و ۲۳ مرداد ماه طی ۴ نوبت و در ۲۸ رشته برگزار شد، ۲۵۱ داوطلب به رقابت با یکدیگر پرداختند.

با توجه به بیماری کرونا و شرایط موجود در کشور، مرکز نظارت، ارزیابی و بازرسی دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز بهداشت شهید بلندیان از روند برگزاری این آزمون بازدید کردند.

شایان ذکر است؛ ارزیابی بخش شفاهی آزمون جامع نیز از تاریخ ۲۵ تا ۳۱ مرداد ماه و به تفکیک رشته ها انجام خواهد شد.