این همایش دوم آبان ماه امسال در ۲ محور اخلاق علوی و تربیت علوی برگزار می‌شود.


مفهوم اخلاق و مفاهیم اخلاقی، فلسفه اخلاق، اخلاق فردی، خانوادگی و اجتماعی، فضایل و رذایل اخلاقی، رابطه دین و اخلاق، مبانی اخلاق، مقایسه تحلیلی مفاهیم اخلاقی قرآن و نهج البلاغه، جایگاه ادبی و زبانی نهج البلاغه در اثرگذاری مفاهیم اخلاقی، پژوهش‌های نو در نهج البلاغه با تاکید بر مفاهیم اخلاقی و بازخوانی نظریه‌های مکاتب اخلاقی با تاکید بر نهج البلاغهاز محور‌های اخلاق علوی این همایش به شمار می‌روند.
از مهم‌ترین عناوین محور‌های تربیت علوی این همایش نیز می‌توان به مفهوم تربیت و مفاهیم تربیتی، اصول، مبانی و اهداف تربیت، معناشناسی مفاهیم تربیتی، نظام تربیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، فقه تربیتی، عنصر ادبی نهج البلاغه و کارکرد آن در تربیت، رویکرد ادبی و هنری به اندیشه‌های تربیتی امام علی (ع)، تطبیق دیدگاه ها، روش‌ها و مبانی تربیتی بزرگان انقلاب اسلامی با امام علی (ع) و بازخوانی نظریات تربیتی اندیشمندان با تاکید بر نظریات امام علی (ع) نام برد.
در برگزاری این همایش ملی دانشگاه ها، موسسات و سازمان‌های مختلفی مانند دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشگاه پیام نور واحد قزوین، دانشگاه قرآن و حدیث، پژوهشگاه قرآن و حدیث، حوزه علمیه استان قزوین، شهرداری و شورای اسلامی شهر قزوین، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد بین المللی غدیر استان قزوین و بنیاد بین المللی نهج البلاغه همکاری می‌کنند.