نشست شورای اداری دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین با حضور دکتر محمدرضا خانمحمدی رئیس واحد قزوین و استان، دکتر شعبان نژاد رئیس واحد تاکستان، دکتر علیرضا محمدپور مدیرکل بازرسی منطقه ۷ دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این نشست که با رعایت کامل نکات بهداشتی همراه بود، محورهای مختلفی به منظور هماهنگی و پیشبرد اهداف آموزشی و اداری دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

استفاده حداکثری از ظرفیت آموزشی استادان، توجه به مسایل فرهنگی، مسایل مربوط به نیروی انسانی و نظام پرداخت، تاکید بر رعایت اخلاق اسلامی در تمامی امور، تاکید بر ساختارسازی در بخش های مختلف دانشگاه و … از جمله مسایلی بود که مطرح و پیرامون آن ها تصمیم گیری شد.