در حکمی از سوی محسن رضوانی، رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی کشورمان، دکتر علی خورجهانی از استادان گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، به عنوان سرپرست کمیته تحقیق و پژوهش این فدراسیون منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در بخشی از این حکم خطاب به دکتر خورجهانی آمده است؛ نظر به شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، شایسته است؛ با تلاش و تعامل سازنده با اعضای ستاد فدراسیون نسبت به تکمیل و شروع فعالیت کمیته در راستای سیاست ها و تحقق اهداف عالیه ی این فدراسیون گام برداشته و با برنامه ریزی مطلوب نسبت به اجرای مواردی هم چون تدوین و تصویب آیین نامه کمیته تحقیق و پژوهش، نشر کتب و مجلات و مقالات مرتبط با رشته شنا در نشریات معتبر و موضوعات مهم ذکر شده گام های بلندی بردارید.

شایان ذکر است؛ دکتر علی خورجهانی، استادیار رشته فیزیولوژی ورزش و از استادان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و از مدرسین رسمی فدراسیون شنا می باشد.